21/8/12

Το άλογο


Όταν σ’ αυτόν τον κόσμο βρει ο άνθρωπος:
Αρχοντιά χωρίς έπαρση,
Φιλία χωρίς φθόνο,
Ομορφιά χωρίς ματαιοδοξία,
Χάρη πλεγμένη με μύες,

Δύναμη περιορισμένη από ευγένεια, 
που υπηρετεί χωρίς δουλικότητα,
που μάχεται χωρίς εχθρότητα…
Τότε, κυρίες και κύριοι, βρήκε το ΑΛΟΓΟ.


Έμπνευση από το ποίημα του Ronald Duncan
THE HORSE:
Where in this world can man find nobility without pride, 
friendship without envy, beauty without vanity? 
Here, where grace is laced with muscle, 
and strength by gentleness confined.
He serves without servility; he has fought without enmity. 
There is nothing so powerful, nothing less violent; 
there is nothing so quick, nothing more patient.
Our past has been borne on his back. 
All our history is his industry:
we are his heirs, he is our inheritance.
Ladies and Gentlemen: The Horse!