26/9/12

Οι εργασίες στο αγρόκτημα ξεκίνησαν


Σύμφωνα με το πρόγραμμα προχωρεί το σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ της Τ.Ο. Εύβοιας-Βοιωτίας. Παράλληλα με τη συγκέντρωση ντόπιων σπόρων, που συνεχίζεται, αρχίσαμε, σε τακτική βάση μετά την πρώτη βροχή, τις εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης του κτήματος:


Ο συναγωνιστής Νίκος Μίχος όργωσε το πρώτο προς καλλιέργεια τμήμα, σε ένα διάλειμμα απ' το φορτωμένο λόγω βουλευτικής ιδιότητας πρόγραμμά του:


Τα τρία άλογα, που σώσαμε απ' το κολαστήριο των Πλαταιών, ανακτούν σιγά σιγά βάρος και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους - αν και έχουν πολύ δρόμο ακόμη μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους:


Και η γεωπόνος μας καταγράφει τα ήδη υπάρχοντα (αυτοφυή στην πλειοψηφία τους) ντόπια φυτά του κτήματος, πέραν της εποπτείας των εργασιών και της φροντίδας συλλογής των σπόρων:


Στο συγκεκριμένο πρωτοποριακό πρόγραμμα της τοπικής μας συμμετέχουν, κατά τον χρόνο και τις δυνάμεις τους, όσοι συναγωνιστές επιθυμούν και τα αποτελέσματά του ευελπιστούμε ότι θα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας με τέτοια γκάμα δράσεων, γιατί είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας με ολοκληρωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη Ιδεολογία.